Ghana-quiz

Test dine kunnskaper om Ghana (15 spørsmål)

1. Hva heter hovedstaden i Ghana?
2. Hva er folketallet i Ghana?
3. Hva er offisielt språk i Ghana?
4. Hvilket land grenser ikke til Ghana?
5. Hvilken farge finner du ikke i det ghanesiske flagget?
6. Hva er kallenavnet på Ghanas fotballandslag?
7. Hvilken av disse fotballspillerne har ikke spilt for Ghanas landslag.
8. Ghana har vært uavhengig siden...
9. Hvilken religion er størst i Ghana?
10. Hva er korrekt?
11. Hva heter myntenheten i Ghana?
12. Hva heter Ghanas nåværende president?
13. Hva var navnet på den tidligere kolonien som etter sin selvstendighet skulle bli til republikken Ghana?
14. Ghanas Osu Castle brukes i dag som regjeringskontorer. Fortet ble reist av Sverige i år 1652, men ble erobret av unionen Norge-Danmark etter få år. Hvor lenge var dette fortet under dansk kontroll?
15. Har Norge en ambassade i Ghana?

Alle spørsmål er besvart.Leave a Reply