Kjemi-quiz

Test dine kunnskaper i kjemi.

1. En atomkjerne har 1 proton og 2 nøytroner. Hva heter isotopen?
2. Og hvilket grunnstoff er denne isotopen?
3. Et av alternativene hører ikke hjemme. Hvem skal ut?
4. Et av alternativene hører ikke hjemme. Hvem skal ut?
5. Et av alternativene hører ikke hjemme. Hvem skal ut?
6. Hva er kjemisk symbol for sink?
7. Hva er kjemisk symbol for kadmium?
8. Kjært barn, mange navn. Hvilken av de følgende er ikke en enhet for trykk?
9. Kryss av for alternativet som representerer høyest trykk.
10. Mercaptaner er en litt gammeldags betegnelse på en gruppe stoffer i organisk kjemi. Hva kjennetegner disse stoffene?
11. Hva veier mest?
12. Hvordan fungerer en standard bilkatalysator (flere svar mulig)?
13. Hvilket av disse metallene finner man ofte i bilkatalysatorer, og bidrar til å rense eksosen?
14. For biler med en gammel katalysator kan man ofte kjenne en spesiell lukt etter oppstart. Hvilket stoff er skyld i dette?
15. Hvilket av stoffene er et monosakkarid?
16. Hvilket av metallene kan brukes i industrielle katalysatorer?
17. Hvilket av alternativene uttrykker høyest temperatur?
18. Finnes det gull i havvann?
19. I klassisk kriminallitteratur er lukt av bitre mandler gjerne et hint om forgiftning. Hva forårsaker denne lukten?
20. Grafitt og diamant består begge av karbon. Diamant er hardere enn grafitt, men hvilket av materialene har høyest tetthet?

Alle spørsmål er besvart.Leave a Reply