Realfags-quiz

Test dine realfagskunnskaper (12 spørsmål).

1. Matte (1/3): Hva er sin(π/2)?
2. Matte (2/3): Er verdien av e større en π?
3. Matte (3/3): Klarer du å derivere x²? Skriv inn svaret (så enkelt som mulig.)
4. Biologi (1/3): Norsk veps (vespula norvegica) er en langkinnet stikkveps. Er tysk veps (vespula germanica) langkinnet eller kortkinnet?
5. Biologi (2/3): Hva er agar?
6. Biologi (3/3): Hvor tung kan strutsen bli?
7. Kjemi (1/3): Vi slenger 1 kg kull (karbon) på grillen og lar det brenne ut fullstendig. Hvor mye CO2 blir da dannet?
8. Kjemi (2/3): Gitt reaksjonslikningen: xCO + H₂O = CO₂ + H₂
Hvilket tall representerer x?
9. Kjemi (3/3): Hvem passer ikke inn?
10. Fysikk (1/3): En beholder på 1 m³ inneholder 1 kg gass ved 25 °C. Hva er trykket i beholderen?
11. Fysikk (2/3): Hva er β-stråling?
12. Fysikk (3/3): Vi har to beholdere som skal varmes opp med 1 °C. Den ene beholderen inneholder 1 kg vann, den andre 1 kg is. Hva krever mest energi, når vi vet at varmekapasiteten til vann er omtrent dobbelt så stor som varmekapasiteten til is?

Alle spørsmål er besvart.Leave a Reply