Smartere enn en 8. klassing?

Test deg selv.

Er du smartere enn en 8. klassing?

1. Hva er den vanligste metoden for å produsere drikkevann på oljeplattformer, seilbåter og områder med dårlig tilgang til ferskvann?
2. Hva var de første organismene på jorden?
3. Bakterier har ikke cellekjerne på samme måte som plante- og dyreceller, men har de DNA?
4. Hvor i cellene foregår celleåndingen?
5. Omtrent hvor stor overflate har lungene i kroppen?
6. Ved hvilken temperatur sublimerer tørris?
7. Ved hvilken temperatur har vann størst tetthet?
8. Hvor stor andel av luft er oksygen?
9. Fargeindikatorer kan brukes til å påvise sure løsninger, det vil si løsninger med pH under 7. Hvilken farge vil en sur løsning få dersom vi tilsetter en slik indikator?
10. Hvilket alternativ er ikke en type elektromagnetiske bølger?
11. Hva kan vi lese ut fra et Hertzsprung-Russeldiagram?
12. Hva er universets alder?
13. Hva het den amerikanske romfergen som eksploderte like etter oppskytning i 1986?
14. Hvor mye masse fra meteoritter treffer jorden i løpet av ett døgn?
15. Er sollys, temperatur og nedbør eksempler på biotiske eller abiotiske faktorer i et økosystem?

Alle spørsmål besvart!Leave a Reply