Størst

Geografi-quiz.

Det er 15 oppgaver, og jobben din er enkel. Du skal plukke ut det største av tre alternativer. Med størst menes areal, ikke folketall. Lykke til!

1. Hvem er størst?
2. Hvem er størst?
3. Hvem er størst?
4. Hvem er størst?
5. Hvem er størst?
6. Hvem er størst?
7. Hvem er størst?
8. Hvem er størst?
9. Hvem er størst?
10. Hvem er størst?
11. Hvem er størst?
12. Hvem er størst?
13. Hvem er størst?
14. Hvem er størst?
15. Hvem er størst?

Alle spørsmål besvart!Leave a Reply