Stort og smått

Test dine kunnskaper om stort og smått!

1. Hvilken planet er solsystemets minste?
2. Er overflatearealet av solsystemets minste planet likevel større enn arealet av det gamle Sovjetunionen?
3. Er Månens overflateareal større enn arealet av det tidligere Sovjetunionen?
4. Selbusjøen er stor. Er den blant Norges 10 dypeste innsjøer?
5. Selbusjøen er stor. Er den blant de 10 største i Norge (målt i areal)?
6. Hva er smeltepunktet til rent gull?
7. Hvor mange liter får plass i en kubikkmeter?
8. Hva forbinder du med 101010?
9. Et dusin er 12, et snes er 20, et gross er 144. Men hvor mye er et mol?
10. Hva er minst: 1 Ångstrøm eller 1 nanometer?
11. Hvilket alternativ representerer det største momentum?
12. Byer i Belgia: hvilken er størst?
13. Hvem er størst?
14. Hva er den laveste temperaturen som er målt på jorden?
15. Hva er den laveste teoretiske temperatur?

Alle spørsmål besvart!Leave a Reply