Sykdom og helse i Afrika

Test dine kunnskaper om helse og sykdom i Afrika.

1. Malaria. Kryss av for riktig(e) alternativ(er)?
2. Omtrent hvor stor andel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose?
3. Hvilken av følgende sykdommer overføres ikke gjennom myggstikk?
4. Rabies er ikke den sykdommen som tar flest liv på verdensbasis, men kan være alvorlig nok for den det gjelder (nærmere 100% dødelighet.) Bitt fra et infisert dyr er en vanlig årsak til smitte, men ett av dyrene nedenfor kan ikke være bærer av rabies-virus. Hvilket?
5. Barnedødelighet (barn under 5 år) er en viktig helseindikator. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
6. Hvilken av følgende virus smitter ikke gjennom blod?
7. Kan HIV-viruset overføres fra mor til barn ved amming?
8. Hva er forventet levealder i Afrika sett under ett?
9. Hva er forventet levealder globalt?
10. Hvilke to medisinske fremskritt har spesielt bidratt til å bedre den globale folkehelsen? (Hint: vaksiner er ett av dem.)

Samtlige spørsmål besvart!Leave a Reply